ออกแบบผลิตและติดตั้งงานระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ Metal Deck,Steel Deck,Decking,Bond Deck,Shear Stud,Stud Welding